• +45 28892720
  • ridgebackthukela@gmail.com

Thukela Chisisi Of Ajabu

DKVSCH SEVCH 
Thukela Chisisi Of Ajabu, aka Kali
Kalis far: Hazinas 6th Fulani Ajabu By U, aka Ajabu
Kalis mor: Soweto Bonolo Zola, aka Zola